Nojlepsze Rzyczynia Na 2 Geburstag do Jasia
i do Karolinki i Patryka!
Happy Birthday!!!
Zasyuo Tata, Babcia Eryka i couko famiylio!!!

Happy Birthday Jasop from Tata i Babcia Eryka
Happy 2 Birthday Jasio!
Tata March 2nd 2016Happy 2 Birthday Happy 2 Birthday Jasio!!!Happy 2 Birthday Jasio!Your Dad - Tata,
727-945-3087, ted@tedjec.com